Menu Sluiten

Contact en Ontmoeten

Massagetherapie is een lichaamgerichte therapie die je leert om contact te maken met de taal van je lichaam. Er is alle aandacht om te luisteren naar wat jouw lichaam je te vertellen heeft. Het gaat over de balans tussen denken, voelen en doen.

Aanraken, gesprekken en bewegingsoefeningen stimuleren de ontwikkeling van je voelende vermogen.
Er is aandacht voor de patronen en gevoelens die daarin ontdekt kunnen worden. Je kunt leren zien hoe ze jouw denken en doen sturen.

Holistisch

Ik werk vanuit een holistische visie wat wil zeggen dat ik me tijdens de behandeling niet alleen richt op de klacht, maar op jou ‘als geheel’.
Ik nodig je vooral uit te voelen hoe het nu is, zonder oordeel. Zonder dat het hoeft te veranderen, ook al is dat soms lastig.
In de therapie krijg je inzicht in je eigen gedrag en de problemen die daar mee te maken hebben. Je kunt je door het ontwikkelen van je voelende vermogens jouw unieke manier ontdekken om anders met de klacht om te gaan.

Geraakt

In de massage kan er bij jou iets (aan)geraakt worden. Dit kan puur fysiek zijn, maar er kan ook een gevoel of emotie op een diepere laag geraakt worden. Door stil te staan bij wat zich aandient, kan er ruimte ontstaan om gevoelens, emoties, energie, levenskracht bewust te gaan ervaren.
Je wordt uitgenodigd om met een open blik op zelfonderzoek te gaan en je daardoor meer bewust te worden van jouw fysieke en mentale gesteldheid.

Steun

Massagetherapie kan ook gecombineerd worden met fysiotherapie, psychotherapie of andere behandelvormen als aanvulling of ondersteuning.

Top